POČETNA STRANAŠKOLA USMENOG PREVOĐENJAPISMENO PREVOĐENJEŠKOLA STRANIH JEZIKATRENING CENTAR
 
O NAMAKONTAKTDOKUMENTI
   
Prevodilac ne prevodi reči, već prenosi poruke.
Rečenica se uvek mora završiti, ne sme da „visi“, čak i ako govornik to nije učinio.
 
   
 
Uvod | Stručno prevođenje | Terminologija | Osiguranje kvaliteta | Upravljanje kvalitetom | Jezici | Stono izdavaštvo (DTP) | Klijenti | Tehnologija
 
 
Stono izdavaštvo (DTP)
 

Prema Vašoj želji prevedene tekstove naši će grafički dizajneri uklopiti u Vašu publikaciju. Možemo grafički oblikovati Vaš prospekt, katalog, tehničko uputstvo, brošuru ili knjigu.

Naša ponuda glasi: dostavite nam Vaš priručnik, brošuru, knjigu ili bilo koji tekst memorisan na disketi ili drugom mediju - npr. kao tekst sastavljen i sačuvan u programu QuarkXPress, a mi ćemo Vam isporučiti tekst preveden na željeni strani jezik i snimljen u istom programu. Tako izbegavate dodatnu grafičku obradu teksta, te štedite vrijeme i novac.

Naravno da nam tekst za prevod možete dostaviti i kao rukopis. Mi ćemo prevesti tekst, prema Vašim zamislima i uz primjenu odgovarajućeg grafičkog programa oblikovati tekst, te tako uređen pripremiti za štampu.

Ukoliko želite da Vam dostavimo ponudu za DTP-usluge, tada Vas molimo da ispunite naš on-line obrazac.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
       
       
 
 
 
         
ŠKOLA USMENOG
PREVOĐENJA
PISMENO
PREVOĐENJE
ŠKOLA STRANIH
JEZIKA
TRENING
CENTAR
MULTI SERVIS
         
O školi Stručno prevođenje   Simultano prevođenje O nama
Tečajevi Terminologija   SDL Trados Studio Kontakt
Seminari Osiguranje kvaliteta     Dokumenti
Instruktori Upravljanje kvalitetom      
Polaznici Jezici      
Prijava/Cene/Ugovor Stono izdavaštvo (DTP)      
Galerija Klijenti      
  Tehnologija