POČETNA STRANAŠKOLA USMENOG PREVOĐENJAPISMENO PREVOĐENJEŠKOLA STRANIH JEZIKATRENING CENTAR
 
O NAMAKONTAKTDOKUMENTI
   
Prevodilac ne prevodi reči, već prenosi poruke.
Rečenica se uvek mora završiti, ne sme da „visi“, čak i ako govornik to nije učinio.
 
   
 
Uvod | Stručno prevođenje | Terminologija | Osiguranje kvaliteta | Upravljanje kvalitetom | Jezici | Stono izdavaštvo (DTP) | Klijenti | Tehnologija
 
 
Osiguranje kvaliteta
 

Kvalitet i stručnost zauzimaju najviše mesto u našem svakodnevnom poslovanju. Primenom visokih evropskih standarda osiguravamo kvalitet naših usluga. Korištenjem naših usluge nikada nećete brinuti o tačnosti i jezičkoj korektnosti prevedenog teksta ili zbog lošeg prevoda dovesti svoj ugled i ugled firme u pitanje.

Svesni smo da kvalitetan postupak prevođenja stvara dodatne troškove, da ima svoju višu cenu, ali se u pogledu kvaliteta prevoda ne upuštamo u nikakve kompromise. Naručioci koji imaju potrebu za uslugom prevođenja, posebno oni koji po prvi put naručuju takvu uslugu, najčešće vrše izbor prema ceni najpovoljnijeg ponuđača, jer prevođenje smatraju za još jedan dodatni trošak koji finansijski opterećuje njihovo poslovanje. Verovatno nisu svesni da na području prevođenja takođe moraju biti zadovoljeni zahtevi u vezi kvaliteta. Na kraju se često ustanovi da je najpovoljniji ponuđač - najskuplji. Loše prevedeni dopis, ugovor ili tehničko uputstvo ne stvaraju samo nesporazume ili neugodne situacije, već i dodatne znatno više troškove, a ponekad i neizmernu štetu. Zato ne dozvolite da jezičko neznanje ili površnost dovedu Vaš poslovni uspeh u pitanje!

Naše je osnovno pravilo da tokom celokupnog postupka prevođenja dosledno sledimo mere za kontrolu i osiguranje kvaliteta.

POSTIZANJE I OSIGURANJE KVALITETA

Naš sistem osiguranja kvaliteta temelji se na sledećem:

- Unapred točno definisani postupci olakšavaju i ubrzavaju svakodnevno poslovanje. Naše ponude, potvrde narudžbi ili račune ispostavljamo po tačno određenom standardizovanom postupku. Stoga i nakon nekoliko meseci ili godina imamo tačan uvid u celokupni tok obavljene prevodilačke usluge.

- Svi prevodi se jezički i sadržajno proveravaju od strane stručnog lektora. Na taj način se svaki i najmanji prevod obrađuje od strane dve jezički obrazovane i stručne osobe. Ukoliko je prevedeni tekst namenjen objavljivanju, uobičajeno je da se on višestruko proverava i lektoriše. U tom slučaju pored prve lekture teksta, koja je uključena u cenu usluge, obavljamo višestruke lekture teksta, sve u cilju postizanja vrhunskog kvaliteta.

- U cilju osiguranja ukupnog kvaliteta, kao i jezičke odnosno stilističke doslednosti u prevodima, u naše usluge ubrajamo i izradu specifičnih, usko stručnih glosara za naše naručioce.

- Da bi osigurali gore navedeni kvalitet i jezičku-terminološku doslednost u prevodima, u našem svakodnevnom prevodilačkom poslu koristimo programski paket TRADOS.

- Nakon što naručiocu isporučimo prevod, uvek tražimo povratnu informaciju, kako bi bili uvereni u njegovo zadovoljstvo našom uslugom. Ukoliko postoje primedbe ili zahtevi za ispravkama, tada se one obavljaju na najbrži mogući način i bez dodatnih troškova za našeg naručioca.

- Svi tekstovi koje dobijamo ili isporučujemo u elektronskom obliku podležu proveri pomoću najnovijih programa za detekciju i otklanjanje kompjuterskih virusa.

- Svi originali i prevodi se arhiviraju kao sigurnosne kopije. Naš biro raspolaže najmodernijom hardverskom i softverskom opremom koja se u pravilnim vremenskim razmacima proverava i obnavlja.

- Posebnu pažnju posvećujemo izboru kvalitetnog i prikladnog prevodioca za određeni jezik i stručno područje. Prilikom izbora prevodioca za određeni prevodilački zadatak pridržavamo se pravila koja su usvojena kao standardni kriterijum za izbor odgovarajućeg prevodioca na području prevodilaštva u zapadnoevropskim zemljama.

Zbog svega gore navedenog ubrajamo se u retke firme u Srbiji koje dosledno slede stroge evropske kriterijume za osiguranje kvaliteta na području prevodilaštva.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
         
ŠKOLA USMENOG
PREVOĐENJA
PISMENO
PREVOĐENJE
ŠKOLA STRANIH
JEZIKA
TRENING
CENTAR
MULTI SERVIS
         
O školi Stručno prevođenje   Simultano prevođenje O nama
Tečajevi Terminologija   SDL Trados Studio Kontakt
Seminari Osiguranje kvaliteta     Dokumenti
Instruktori Upravljanje kvalitetom      
Polaznici Jezici      
Prijava/Cene/Ugovor Stono izdavaštvo (DTP)      
Galerija Klijenti      
  Tehnologija