POČETNA STRANAŠKOLA USMENOG PREVOĐENJAPISMENO PREVOĐENJETRENING CENTAR PRODAVNICA
 
O NAMAKONTAKTDOKUMENTI
   
       
 
O projektu škole usmenog prevođenja | Moduli | Zašto, šta, kako | Oprema|Nastavni materijal | Materijal za polaznike | Izbor i obuka instruktora
 
Materijal za samostalno vežbanje usmenog prevođenja

 
 
     
Štampana verzija na 190 strana + e-verzija u PDF formatu na eksternom HD   Štampana verzija na 580 strana + e-verzija u PDF formatu na eksternom HD
     
Samostalne vežbe

Usmeno prevođenje, uprkos činjenici da se često predaje na univerzitetima, nije akademski predmet. Ono mnogo više liči na zanat ili sport. Usmeno prevođenje ne može da se nauči odlaskom na predavanja (ili čitanjem knjige) i razumevanjem objašnjenja kako usmeno prevođenje funkcioniše. Usmeno prevođenje je veština, ili da budemo precizniji, kombinacija veština koje se mogu objasniti i prilično brzo razumeti, ali za koje je potrebno znatno duže vreme da se savladaju u praksi. U praksi i kroz praksu!

Ovde su ponuđene neke smernice za efikasno vežbanje i kompilacija praktičnih vežbi izvedenih iz literature o konferencijskom prevođenju i ličnih iskustava instruktora.

Da bi ovladali veštinom, morate vežbati, u kontinuitetu. Ponavljanje vežbi nam omogućuje da je usvojimo, tj. da stignemo do onog mesta kada deo onoga što radimo postaje automatski proces i kada ono što smo uvežbali možemo primeniti bez poklanjanja pune pažnje tome. To je posebno važno u usmenom prevođenju zbog toga što se mentalni kapacitet na ovaj neće rasipati i biće sposoban da se stavi u funkciju drugih veština koje su sastavni deo usmenog prevođenja.

Kompleksne veštine mogu se podeliti na njihove sastavne delove, koji se zatim mogu vežbali pojedinačno. Konferencijsko prevođenje je kompleksna veština. To podrazumeva da radite niz različitih stvari istovremeno. Neke od njih su relativno jednostavne, neke zahtevnije. Ovde su veštine koje se odnose na konferencijsko prevođenje razdvojene, i ponuđene su vežbe za svaku od njih. Svaka od ovih veština može biti potpuno nova za budućeg konferencijskog prevodioca i korisno je da ih nauči i uvežba, jednu po jednu, dodajući narednu samo kada je prethodna naučena.

Vežbajući svaku veštinu odvojeno možete se koncentrisati na postizanje potrebnog stepena koncentracije za to, bez ometanja zbog pokušaja da završite i druge poslove u isto vreme.

Vežbanje pojedinačnih veština omogućava da svaka vežba bude fokusirana na datu veštinu i omogućava vam da dodjete u fazu u kojoj ste ovladali veštinom, tj. možete automatski da je primenite (bez previše razmišljanja o tome). Na taj način ste u nekom smislu oslobođeni i možete usmeriti mentalne sposobnosti na neki od drugih poslova, dok on isto ne postane automatski, i tako dalje. Naravno, u praksi napredovanje nikada nije sasvim onakvo kakvo je nameravano i izdvajanje veština nikad nije tako egzaktno i ukupno, posebno kada je u pitanju simultano prevođenje. Bez obzira na sve, pristup je i dalje dovoljno dobar da se koristi kao dopuna za vaše druge aktivnosti.

Promena je dobra kao i odmor. Možemo vežbati iste veštine na mnogo različitih načina, ili uvek na isti način. Koristeći različite vežbe da bi uvežbali iste veštine može da pomogne da steknete novi pogled na stari problem i tako nam pomogne da pronađemo rešenje tamo gde ste možda ostali zaglavljeni u kolotečini.

Raznolikost je začin života. Ako na raspolaganju imate  raznovrsne vežbe to vam može pomoći da izbegnete dosadu, može održavati vašu koncentraciju, i kao rezultat toga sačuvati vašu motivaciju u nastojanju da savladate tako složenu veštinu kao što je konferencijsko prevođenje. Traganje će verovatno trajati nekoliko godina.

 

 

Praktične vežbe koje možete pronaći u ovoj knjizi su predlozi iskusnih trenera konferencijskog prevođenja, samih konferencijskih prevodilaca i studenata konferencijskog prevođenja. Neke su preuzete iz literature koja se bavi usmenim prevođenjem a u manjoj meri su koncipirane od strane autora.
O nekim vežbama treneri konferencijskog prevođenja imaju različite stavove. Empirijski dokazi o ovoj temi skoro da ne postoje. Jednostavno, predlažemo vam da pokušate da odradite ove vežbe i ako zaključite da "rade za vas" onda je to dovoljno dobro. Vežbe polaznici tečaja mogu da rade samostalno ili uz pomoć instruktora.

Neke od vežbi uključuju više od jedne veštine, tako menjajući svoj fokus one mogu biti korišćene za praktično različite stvari. Zbog toga postoje određena ponavljanja u spisku vežbi. Svaka vežba je takođe opisana tako da se primenjuje odmah bez pozivanja na druge vežbe.

Vežbe su namenjene kao dopuna uobičajenom vežbanju konferencijskog prevođenja a ne kao njegova zamena. Slične vežbe su grupisane tamo gde je to bilo moguće ali to ne znači da treba da radite vežbe redosledom koji je ovde predstavljen - ovo nije udžbenik. Niti treba da uradite sve date vežbe - to verovatno nije ni moguće! Umesto toga možda možete, u konsultaciji sa instruktorom, da razmotrite na kojim veštinama morate dodatno da radite i onda ovde da pronađete vežbe za te veštine.

Sve vežbe za samostalan rad kao i glosari koji se nalaze u poglavlju II se nalaze na web sajtu škole u zaštićenoj oblasti rezervisanoj za polaznike škole.

Materijal za samostalno vežbanje obuhvata 400 vežbi podeljenih po različitim oblastima: kako vežbati, vežbe za poboljšanje jezika, vežbe za konsekutivno prevođenje i vežbe za simultano prevođenje.

 
 
Glosari

Glosari koji se nalaze u ovoj knjizi nastali su kao rezultat zajedničkog rada polaznika škole MULTILINGUA u periodu od 2010. do 2016. godine.

Svaki polaznik bio je u obavezi da, pripremajući se za seansu vežbanja usmenog prevođenja, sam pronađe 10-20 stručnih termina iz zadate oblasti i pošalje ih elektronskom poštom administratoru web sajta škole uz domaći zadatak (pismeno prevođenje) ili nezavisno od njega.

Administrator sajta je sve dobijene glosare polaznika ubacivao u jedinstveni glosar koji je bio dostupan svim polaznicima škole.

Glosari su izrađeni za sledeće stručne oblasti:

 1. Industrija lepopte
 2. Trgovina i marketing
 3. Ekonomija
 4. Finansije i poreski sistem
 5. Investicije i akcionarstvo
 6. Poslovno pravo
 7. Elektro i mašinska industrija
 8. Energetika, hemijska i naftna industrija
 9. Telekomunikacije i informatika
 10. Usluge u socijalnom sektoru: obrazovanje i socijalna zaštita
 11. Političke partije i izbori, državno uređenje
 12. Evropska unija: institucije i proces priključivanja
 13. Usmeno prevođenje i EU
 14. Velike svetske religije
 15. Vojna industrija i vojni savezi
 16. Vladavina prava, ljudska prava, zaštita jednakosti i ravnopravnosti
 17. Neđunarodne finansijske institucije
 18. Poljoprivreda I prehrambena industrija
 19. Preventivna zdravstvena zaštita

NAPOMENA:

Navedeni glosari su rezultat rada isključivo polaznika škole i nisu korigovani od strane nezavisnog stručnog prevodioca. Moguće je da sadrže greške i propuste, kao i da postoji ponavljanje termina u manjem obimu. Zbog toga ih treba uzeti sa rezervom i na to obratiti pažnju prilikom korišćenja.

 
     
 
 
 
         
ŠKOLA USMENOG
PREVOĐENJA
PISMENO
PREVOĐENJE
TRENING
CENTAR
PRODAVNICA MULTI SERVIS
         
O školi Stručno prevođenje Simultano prevođenje O projektu škole UP O nama
Tečajevi Terminologija SDL Trados Studio Moduli Kontakt
Seminari Osiguranje kvaliteta   Zašto, šta, kako Dokumenti
Instruktori Upravljanje kvalitetom   Audio i video sistem  
Polaznici Jezici   Nastavni materijal  
Prijava/Cene/Ugovor Stono izdavaštvo (DTP)   Materijal za polaznike  
Galerija Klijenti   Izbor i obuka instruktora  
  Tehnologija