POČETNA STRANAŠKOLA USMENOG PREVOĐENJAPISMENO PREVOĐENJETRENING CENTAR PRODAVNICA
 
O NAMAKONTAKTDOKUMENTI
   
       
 
O projektu škole usmenog prevođenja | Moduli | Zašto, šta, kako | Oprema|Nastavni materijal | Materijal za polaznike | Izbor i obuka instruktora
 
O projektu škole usmenog prevođenja

 
 
 
MULTILINGUA - škola usmenog prevođenja u okviru preduzeća Multi servis osnovana je 1995. godine. Nakon više od dve decenije rada i stečenog iskustva, odlučili smo da ponudimo kompletan projekat škole svim zainteresovanim za početak ili proširenje svog poslovanja na tržištu intelektualnih usluga.
 
1995. godine, MULTI SERVIS je okupio ekipu sastavljenu od nekoliko najviđenijih prevodilaca srednje i mlađe generacije i sa njima pokrenuo prvu Školu konsekutivnog i simultanog prevođenja u tadašnjoj Jugoslaviji. Reč je o nekadašnjim službenicima Prevodilačke službe Savezne Vlade, na čelu sa nekadašnjim načelnikom te službe, G.Vladimirom Pavlovićem. Te ljude je povezivalo bogato zajedničko iskustvo u usmenom prevođenju na najvišem državnom nivou, ali i nešto još značajnije: većina njih su bili stažisti u najvećoj prevodilačkoj službi na svetu, u Prevodilačkoj službi Komisije Evropskih Zajednica u Briselu, gde su osposobljeni za obavljanje tog napornog i plemenitog posla na isti način kao i njihove kolege u Evropskoj Uniji. Prvobitna ideja je bila da napravimo školu koja u kojoj će se osposobljavati novi usmeni prevodioci na način kako se to radi u EU.
 
Pre dvadeset godina imali smo ideju ali ne i jasnu viziju kako sve to treba da izgleda. Na samom početku osim ideje i znanja nismo imali ništa drugo. Posebnu zahvalnost u tom periodu dugujemo Republičkom zavodu za tržište rada i Kongresnom centru Sava koji su prepoznali potencijal naše škole u osnivanju i i koji su nam omogućili da dođemo do najboljih radnih uslova i prvih polaznika. Osnovne principe i ciljeve škole nikada nismo napuštali, menjali smo i poboljšavali samo način kako da dođemo do željenih rezultata.
 

Više od 20 godina iskustva u obuci usmenih prevodilaca uvek u skladu sa metodom i preporukama Komisije EU. Prva škola usmenog prevođenja na Balkanu. Škola čiji su instruktori najbolji usmeni prevodioci Srbije akreditovani za prevođenje na međunarodnim skupovima koje organizuje EU i Evropski parlament. Škola čiji polaznici danas prevode na najvišem državnom nivou i najznačajnim međunarodnim skupovima koji se organizuju u Srbiji i inostranstvu.

  • Instruktori akreditovani za obuku konferencijskih prevodilaca od strane Generalne direkcije za prevođenje (SCIC) Komisije EU
  • Nastavna metoda po kojoj se obučavaju prevodioci EU
  • Nastavni materijal preuzet od Generalne direkcije za prevođenje (SCIC) Komisije EU (preko 2.000 video klipova razvrstanih po nivoima i vidovima konferencijskog prevođenja)
  • Nekoliko stotina vezbi za samo stalan rad kod kuce dizajniranih od strane akreditovanih prevodilaca i trenera Generalne direkcije za prevođenje (SCIC) Komisije EU
 
 
22 godine, 22 generacije, više od 700 polaznika obučenih za simultano i konsekutivno prevođenje.
Osim onih koji su sami investirali u svoje obrazovanje i usavršavanje, na tečejeve usmenog prevođenja svoje zaposlene upisivale su i mnoge kompanije, banke, državne ustanove, ministarstva, sportske organizacije, strane ambasade, međunarodne organizacije:
 
ABS MINEL, AD GALENIKA, AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU, AMERIČKA AMBASADA, BAMBI, BAMBI-BANAT, BASF, BEOBANKA, BEOGRADSKA BANKA, BEZBEDNOSNO INFORMATIVNA AGENCIJA, CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL INC., EFES WEIFERT PIVARA AD, ENERGY SAVING GROUP, EPTISA INTERNATIONAL GRUPO EP, FSJ, GSP BEOGRAD, HDL DESIGN HOUSE, INTERKOMERC, JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA, JP ELEKTROMREŽA SRBIJE, JP PTT SRBIJA, JUGOSLOVENSKA ŽELEZNICA, MEĐUNARODNI KOMITET CRVENOG KRSTA, MINISTARSTVO ODBRANE, MINISTARSTVO PROSVETE I SPORTA, MLEKOPRODUKT AD, MONTENEGRO AIRLINES, MULTIPARTNER SISTEM, NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE, NARODNA BANKA JUGOSLAVIJE, NIS JUGOPETROL, NIS NAFTAGAS, OEBS MISIJA U SRBIJI, PC HELP, PD TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC, PROVERBUM, PUTEVI SRBIJE, RAFINERIJA NAFTE PANČEVO, RB KOLUBARA, REPUBLIČKI ZAVOD ZA RAZVOJ, REPUBLIČKI ZAVOD ZA TRŽIŠTE RADA, RTS, SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP, SARTID, SDR, SOCIETE GENERALE BANK, SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU, TEHNO VINČA, TELEKOM SRBIJA, TRADUTORIUM, UNDP, VLADA REPUBLIKE SRBIJE, VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA, VOJSKA JUGOSLAVIJE, VOLVO, VOJNOBEZBEDNOSNA AGENCIJA, VOJNOOBAVEŠTAJNA AGENCIJA, itd.
 
Ogroman i iscrpljijući rad na organizaciji i stalnom osavremenjavanju škole pretočili smo u sedam knjiga materijala koji vam omogućava da vaša škola odmah počne sa radom. Nudimo kompletan projekat škole usmenog prevođenja svima onima koji žele da počnu sa sopstvenim biznisom ili prošire postojeće poslovanje. Pri tome prvenstveno mislimo na centre koji u svom sastavu imaju prevodilački biro i školu stranih jezika. Škola usmenog prevođenja čini da takvi centri budu potpuno tematski zaokruženi.
 
Projekat nudimo po sistemu ključ u ruke ili po modulima:
 

1) Zašto, šta kako
2) Projekat audio i video sistema za obuku konferencijskih prevodilaca
3) Nastavni materijal I
4) Nastavni materijal II
5) Materijal za polaznike I
6) Materijal za polaznike II
7) Izbor i obuka instruktora

 
 
     
 
 
 
Važno je da znate da vam ne nudimo samo priručnik ili uputstvo o tome šta i kako treba da uradite da bi osnovali školu usmenog prevođenja - naša ponuda je preuzimanje kompletne dokumentacije i svih potrebnih materijala koji vam omogućavaju da odmah počnete sa radom škole.
 
 
Preuzmi prospekt kao PDF (web varijanta)
Preuzmi prospekt kao PDF (varijanta za štampu)
 
Posebna ponuda za zainteresovane iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Kosova
 
       
       
 
 
 
 
         
ŠKOLA USMENOG
PREVOĐENJA
PISMENO
PREVOĐENJE
TRENING
CENTAR
PRODAVNICA MULTI SERVIS
         
O školi Stručno prevođenje Simultano prevođenje O projektu škole UP O nama
Tečajevi Terminologija SDL Trados Studio Moduli Kontakt
Seminari Osiguranje kvaliteta   Zašto, šta, kako Dokumenti
Instruktori Upravljanje kvalitetom   Audio i video sistem  
Polaznici Jezici   Nastavni materijal  
Prijava/Cene/Ugovor Stono izdavaštvo (DTP)   Materijal za polaznike  
Galerija Klijenti   Izbor i obuka instruktora  
  Tehnologija