DUŠANKA PAVLOVIĆ
Instruktor grupe za nemački jezik
 
Telefon: 063-300850
E-mail: duvemi@eunet.rs

Instruktor za simultano i konsekutivno prevođenje u Školi Multilingua.

Diplomirala germanistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu. U Generalnom konzulatu SFRJ radila od 1974. do 1977. godine. U diplomatskoj službi u Bonu (ataše za kulturu i štampu) radila od 1978. do 1982. godine. Od 1983. do 1996. godine zaposlena kao prevodilac u Prevodilačkoj službi vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Radi samostalno kao prevodilac od 1996. godine. Maternji jezik srpski. Radi kao slobodni prevodilac za vladu i ministarstva Republike Srbije, Nemačku ambasadu, Fondaciju Fridrih Ebert. Sudski tumač za nemački jezik.
 
Povratak na prethodnu stranu