DRAGANA SIMIĆ
Instruktor grupe za engleski jezik
Rođena 1978. godine
Tel: 0648345098
E-mail: dsimic78@gmail.com

Instruktorka za simultano i konsekutivno prevođenje u Školi Multilingua. Od 2008. godine zaposlena u Kompaniji Dunav osiguranje, a.d.o. kao pismeni i usmeni prevodilac pri kabinetu generalnog direktora. Od 2006. do 2008. godine radila kao prevodilačka podrška kanadskoj konsultantskoj kompaniji Insurance Technology Group angažovanoj na reorganizaciji Kompanije Dunav osiguranje. 2005. godine radila kao Asistent tim lideru projekta/prevodilac za European Profiles S.A. na projektu Program reforme srednjeg stručnog obrazovanja Ministarsva prosvete i sporta Republike Srbije. Takođe radila i kao Profesor engleskog jezika u Coca-Cola HBC, Serbia and Montenegro na organizaciji programa i izvođenje nastave engleskog jezika za       zaposlene u kompaniji. Sa odličnim ocenama položila ispite u Školi usmenog prevođenja Multilingua. Diplomirala je engleski jezik i književnost na Filološkom Fakultetu u Beogradu. Radni jezik: engleski.

 
 
Povratak na prethodnu stranu