Mr RUŽICA RADOJČIĆ
Instruktor grupe za ruski jezik
 
Telefon: 064-2736730
E-mail: rudbrudr@gmail.com
 

Rođena 1963. u Beogradu. Na grupi za ruski jezik i književnost diplomirala 1987. godine sa srednjom ocenom 8,92. Od septembra 1987. radila u OŠ ''Sveti Sava'' u Beogradu, zatim u XIII beogradskoj gimnaziji, kao profesor ruskog jezika. Od 2002. godine na Vojnoj akademiji u Beogradu, kao predavač za predmet ruski jezik i prevodilac za potrebe MO. 
U školi Multilingua od 2009. godine. Od aprila 1995. do jula 2001. boravila je u RF (Moskva), a od septembra 2005. do marta 2009. u Ukrajini (Kijev), u pratnji supruga.
Marta 2009. godine magistrirala na temu Kategorija teličnosti u ruskom jeziku u poređenju sa srpskim. Sa ruskog jezika prevela: Varlam Šalamov, Četvrta Vologda, Beograd, BIGZ 1987. Velimir Hlebnjikov, Pisma, zapisi, fragmenti, Beograd, Delo, septembar-oktobar 1986. Valentin Rasputin, Priviđanje (zbirka pripovedaka), Beograd, NOLIT 2000.

 
Povratak na prethodnu stranu