Jelena Drljević
Instruktor grupe za italijanski jezik
 
Telefon: 064-2017031
E-mail: drljevic@gmail.com

Rođena u Beogradu 1979 godine. Diplomirala na Katedri za italijanski jezik i književnost 2002 godine. 2003/2004 završila kurs simultanog i konsekutivnog prevođenja u organizaciji „Multi servisa” iz Beograda. 2006 pohadja specijalistički kurs iz simultanog i konsekutivnog prevođenja u Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori u Trstu. 2008 godine odbranila је master rad na temu „Razvoj veštine pisane produkcije na početnom nivou učenja italijanskog jezika” na Katedri za italijanski jezik i književnost. Od akademske 2008/2009 upisana na doktorske studije Filološkog Fakulteta u Beogradu, modul jezik, smer metodika nastave stranog jezika.
Od 2005 godine radi kao nastavnik italijanskog jezika u Italijanskom Kulturnom Centru u Beogradu. Od 2006 godine radi kao saradnik na Katedri za italijanski jezik i književnost na Filološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Bavi se simultanim (“Italia a Belgrado”, kursevi obuke u organizaciji FORMEZA - Nacionalnog Instituta za unapredjenje Javne Administracije Republike Italije, European Social Forum u Atini itd.) i konsekutivnim prevođenjem (Klijenti: Fabrika “IKARBUS” iz Beograda, Privredna Komora Beograda/Srbije, Sekreterijat za Kulturu grada Beograda, Dečiji Kulturni Centar, Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom, SIEPA, FORMEZ, Privredna komora Trsta, Privredna komora Pordenonea itd.).
 
Povratak na prethodnu stranu