JELENA BOŽOVIĆ
Instruktor grupe za italijanski jezik
 
Telefon: +381641865927
E-mail: j_bozovic31@yahoo.it

Diplomirala na Katedri za italijanski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu 2006. godine. Od 2006. do 2011. godine radila kao prevodilac u Ministarstvu odbrane Republike Srbije i kao lektor-saradnik na Katedri za italijanski jezik i književnost Filološkog fakulteta na predmetima Savremeni italijanski jezik i Prevođenje i pisana produkcija. Pohađala kurseve za usavršavanje nastavnika italijanskog jezika i 2010. godine stekla sertifikat CEDILS za nastavu italijanskog kao stranog jezika Univerziteta Ca' Foscari u Veneciji. Kurs simultanog i konsekutivnog prevođenja u školi Multilingua uspešno završila 2011. godine. Kao prevodilac sarađivala je sa više italijanskih i srpskih firmi i institucija.

Master iz oblasti međunarodne razvojne saradnje završila je 2014. godine na Univerzitetu u Trstu kao stipendista Vlade Italije i regije Friuli Venezia Giulia. Trenutno se bavi konsaltingom za razvojne projekte, nastavom italijanskog jezika i prevođenjem.
 
Povratak na prethodnu stranu