IVANA NIKOLIĆ
Instruktor grupe za ŠPANSKI jezik
 
Telefon: 063-456034
E-mail: ivchy977@yahoo.es

Diplomirani profesor španskog jezika i književnosti, trenutno privodi kraju doktorske studije iz Nauke o jeziku, oblasti interesovanja: traduktologija i didaktika prevođenja. U svojstvu stipendiste španske vlade pohađala kurseve prevođenja i didaktike namenjene stručnjacima za španski jezik u Madridu, Granadi i Salamanki. Završila jednogodišnji seminar za prevodioce i sudske tumače pri Udruženju stručnih i naučnih prevodilaca u Beogradu. Od 2004. godine na mestu višeg lektora na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, na predmetima Prevođenje sa španskog na srpski i Prevođenje kulturnih pojmova. Prevodilac u izdavačkim kućama Laguna i Pi Press. Od 2001. godine radi kao samostalni konsekutivni i simultani prevodilac i koordinator prevodilačkog tima za španski jezik na različitim projektima vlade Španije u Srbiji i Španiji koje sprovodi Španska agencija za međunarodnu saradnju (AECI). Od 1999. godine aktivno se bavi audiovizuelnim prevođenjem za različite distrubuterske, televizijske kuće i medijske agencije iz zemlje i inostranstva, kao i za Institut Servantes u Beogradu.

 
Povratak na prethodnu stranu