POČETNA STRANAŠKOLA USMENOG PREVOĐENJAPISMENO PREVOĐENJETRENING CENTAR PRODAVNICA
 
O NAMAKONTAKTDOKUMENTI
   
Imajte samopouzdanja: Vi imate nešto što sagovornici nemaju – znanje jezika i veštinu prevođenja koje njima omogućava komunikaciju.
 
 
   
 
 
  ČESTO POSTAVLJANA PITANJA
 
 
TEORIJA I PRAKSA PISMENOG I USMENOG PREVOĐENJA

Ideja za organizaciju ovog seminara rodila se iz potrebe da se jedan deo bogatog prevodilačkog iskustva naših istaknutih prevodilaca učini dostupnim onima koji žele da se posvete prevodilačkom zanatu.

Cilj ovog seminara je da razmotri najvažnije aspekte dokumentarnog, odnosno „neknjiževnog“ prevođenja kao posebne veštine i posebne struke. Ovaj seminar nudi jedinstvenu priliku mladim filolozima i ostalim zaljubljenicima u jezik i prevođenje kao vrhunski vid komunikacije između kultura i dragocenu intelektualnu uslugu, da razvoj prevodilaštva u Srbiji stave u širi kontekst i da postave čitav niz pitanja na koja ne mogu sami da odgovore i da sa kolegama prodiskutuju o kvalitetima koji čine razliku između dobrog i odličnog prevodioca.

Pročitaj opširnije
 
BEZBEDNOSNI ASPEKTI PREVODILAŠTVA

Teorijski stručni seminar namenjen usmenim i pismenim prevodiocima, a posebno onima koji prevode, ili bi želeli da prevode, poverljive i bezbednosno osetljive razgovore i/ili dokumenta.

Cilj seminara je da polaznici reše dileme u vezi sa bezbednosnim aspektima svoga posla, da steknu uvid u bezbednosne rizike i načine na koje mogu da zaštite sebe i svoje klijente. Sa druge strane, svrha seminara je i da se demistifikuje jedan od zamagljenih i nedovoljno raspravljanih aspekta jedne profesije.

Pročitaj opširnije
 
 
 
 
 
 
 
 
           
ŠKOLA USMENOG
PREVOĐENJA
PISMENO
PREVOĐENJE
TRENING
CENTAR
PRODAVNICA MULTI SERVIS
         
O školi Stručno prevođenje Simultano prevođenje O projektu škole UP O nama
Tečajevi Terminologija SDL Trados Studio Moduli Kontakt
Seminari Osiguranje kvaliteta   Zašto, šta, kako Dokumenti
Instruktori Upravljanje kvalitetom   Audio i video sistem  
Polaznici Jezici   Nastavni materijal  
Prijava/Cene/Ugovor Stono izdavaštvo (DTP)   Materijal za polaznike    
Galerija Klijenti   Izbor i obuka instruktora    
  Tehnologija