POČETNA STRANAŠKOLA USMENOG PREVOĐENJAPISMENO PREVOĐENJEŠKOLA STRANIH JEZIKATRENING CENTAR
 
O NAMAKONTAKTDOKUMENTI
   
Imajte samopouzdanja: Vi imate nešto što sagovornici nemaju – znanje jezika i veštinu prevođenja koje njima omogućava komunikaciju.
 
 
   
 
 
  ČESTO POSTAVLJANA PITANJA
 
 
TEORIJA I PRAKSA PISMENOG I USMENOG PREVOĐENJA

Ideja za organizaciju ovog seminara rodila se iz potrebe da se jedan deo bogatog prevodilačkog iskustva naših istaknutih prevodilaca učini dostupnim onima koji žele da se posvete prevodilačkom zanatu.

Cilj ovog seminara je da razmotri najvažnije aspekte dokumentarnog, odnosno „neknjiževnog“ prevođenja kao posebne veštine i posebne struke. Ovaj seminar nudi jedinstvenu priliku mladim filolozima i ostalim zaljubljenicima u jezik i prevođenje kao vrhunski vid komunikacije između kultura i dragocenu intelektualnu uslugu, da razvoj prevodilaštva u Srbiji stave u širi kontekst i da postave čitav niz pitanja na koja ne mogu sami da odgovore i da sa kolegama prodiskutuju o kvalitetima koji čine razliku između dobrog i odličnog prevodioca.

Pročitaj opširnije
 
BEZBEDNOSNI ASPEKTI PREVODILAŠTVA

Teorijski stručni seminar namenjen usmenim i pismenim prevodiocima, a posebno onima koji prevode, ili bi želeli da prevode, poverljive i bezbednosno osetljive razgovore i/ili dokumenta.

Cilj seminara je da polaznici reše dileme u vezi sa bezbednosnim aspektima svoga posla, da steknu uvid u bezbednosne rizike i načine na koje mogu da zaštite sebe i svoje klijente. Sa druge strane, svrha seminara je i da se demistifikuje jedan od zamagljenih i nedovoljno raspravljanih aspekta jedne profesije.

Pročitaj opširnije
 
 
 
 
 
 
 
 
           
ŠKOLA USMENOG
PREVOĐENJA
PISMENO
PREVOĐENJE
ŠKOLA STRANIH
JEZIKA
TRENING
CENTAR
MULTI SERVIS
         
O školi Stručno prevođenje   Simultano prevođenje O nama
Tečajevi Terminologija   SDL Trados Studio Kontakt
Seminari Osiguranje kvaliteta     Dokumenti
Instruktori Upravljanje kvalitetom      
Polaznici Jezici      
Prijava/Cene/Ugovor Stono izdavaštvo (DTP)        
Galerija Klijenti        
  Tehnologija