POČETNA STRANAŠKOLA USMENOG PREVOĐENJAPISMENO PREVOĐENJEŠKOLA STRANIH JEZIKATRENING CENTAR
 
O NAMAKONTAKTDOKUMENTI
   
Prevodilac ne prevodi reči, već prenosi poruke.
 
 
 
   
 
 
  ČESTO POSTAVLJANA PITANJA
 
 
 
Cilj seminara je da polaznici reše dileme u vezi sa bezbednosnim aspektima svoga posla, da steknu uvid u bezbednosne rizike i načine na koje mogu da zaštite sebe i svoje klijente. Sa druge strane, svrha seminara je i da se demistifikuje jedan od zamagljenih i nedovoljno raspravljanih aspekta jedne profesije.
 

U današnje vreme se mnogo govori o bezbednosnim aspektima raznih profesija, o rizicima kojima su stručni ljudi izloženi kao i o situacijama u kojima oni, najčešće nesvesno, mogu da ugroze ishod važnih pregovora u privatnom ili javnom sektoru. Seminar o bezbednosnim aspektima prevodilaštva je teorijski stručni seminar namenjen usmenim i pismenim prevodiocima, a posebno onima koji prevode, ili bi želeli da prevode, poverljive i bezbednosno osetljive razgovore i/ili dokumenta. Ipak, šire teme poverenja i čuvanja tajne spadaju u osnove prevodilačkog zanata. Kako se o ovim aspektima prevodilaštva retko govori, ovaj seminar je prilika za razmenu iskustava među polaznicima. Pored teorijskih odrednica, seminar obiluje praktičnim primerima iz Srbije i iz drugih zemalja.

 
Predavač: Vladimir Pavlović

Počasni direktor Škole Multilingua, jedan od njenih osnivača i instruktor za francuski jezik od 1995. godine. Nosilac ordena Legije časti reda viteza od 1983. Lektor za francuski jezik na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu od 2005. U periodu od 2000. do 2005. radio kao lektor za francuski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu. Angažovan kao spoljni saradnik – prevodilac za francuski jezik na Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu od 2002. godine. Sudski tumač za francuski jezik od 1992. Autor je knjige „O prevodilaštvu i o prevodiocima“. Tokom 1999. bio urednik francuske, italijanske i španske redakcije na Radio Jugoslaviji, gde je ranije radio kao prevodilac-spiker za francuski jezik. Prevodilac, pomoćnik direktora i načelnik Prevodilačke službe Savezne vlade. Prevodio je političke razgovore na najvišem nivou sa šefovima država i vlada iz svih delova sveta. Jedan od prvih stažista u Prevodilačkoj službi Komisije Evropskih zajednica. Objavio je mnoštvo pismenih prevoda na srpski i na francuski jezik iz najrazličitijih oblasti. Na srpski je preveo roman Aleksandra Žardena „Zebra“, knjigu francuskog publiciste Žaka Masea „Naši dragi ratni zločinci“, knjigu Tanje Spičanović-Turquin „Crnogorska drama“, a upravo prevodi kapitalno istoriografsko delo „Identitet Francuske“ francuskog istoričara Fernana Brodela. Na francuski je preveo Pozorišne komade Radmile Vojvodić „Princeza Ksenija od Crne Gore“ i Aleksandra Popovića „Tamna je noć“, monografiju o slikaru Vladi Veličkoviću prof. Slobodana Lazarevića, monografiju Muzeja naivne umetnosti u Jagodini, kao i mnogo tekstova iz oblasti istorije, unutrašnje i spoljne politike Srbije i Jugoslavije.

 
 
Seminar je jednodnevni. Predavanje u trajanju od 4 sata (sa pauzom od 15 min) i 1 sat namenjen razgovoru sa polaznicima seminara (pitanja i odgovori).
 
Seminar organizujemo za minimalno 6 prijavljenih polaznika.
 
Na zahtev korisnika usluga seminar organizujemo u prostorijama naručioca.
 
 
PISMENO PREVOĐENJE

- Obaveza čuvanja službene, državne i poslovne tajne
- Službene procedure koje obezbeđuju tajnost podataka
- Softverske tehnike zaštite poverljivosti
- Obezbeđenje prevodioca od zloupotrebe njegovog pristupa poverljivim podacima.

USMENO PREVOĐENJE

1. Simultano prevođenje
- Ograničena kontrola poverljivosti od strane prevodioca
- Tehnička sredstva koja garantuju poverljivost (IC)
2. Konsekutivno prevođenje
- Bezbednosna osetljivost u odnosu na simultano prevođenje
- Delikatnost prevođenja razgovora „u četiri oka“
- Uništavanje beležaka
- Konsekutiva u ratnim uslovima

ODNOSI SA ORGANIMA BEZBEDNOSTI

- Prijava subverzivne ili terorističke delatnosti ili namere
- Obavezna sledljivost (tracebility) kontakata sa organima bezbednosti
- Granice saradnje sa organima bezbednosti
- Ponašanje u odnosu na strane službe bezbednosti

ODNOSI SA KORISNICIMA
- Obaveze i zadaci prevodioca
- Naredbodavac
- Prekovremeni rad
- Prisnost sa korisnicima usluga
- Dodatne usluge na zahtev korisnika usluga
- Rad izvan utvrđenih obaveza
- Dokumentovanje angažovanja
- Ucena od strane korisnika usluga 
FIZIČKA BEZBEDNOST PREVODIOCA
1. Zdravlje
- Naprezanje organa govora
- Higijena organa govora i održavanje opšte fizičke kondicije
- Ishrana
- Prevencija i ostali oblici lične zaštite
- Dodatno zdravstveno osiguranje
2. Saobraćajna sredstva
- Rizici od putovanja avionom
- Rizici od ostalih sredstava saobraćaja
3. Opasnost od terorizma
- Bezbednost prevodioca
- Mere zaštite
- Zaštita korisnika usluga od strane prevodioca
- Ponašanje prevodioca u graničnim situacijama
 
 
 
SEMINARI
Teorija i praksa pismenog i usmenog prevođenja
Bezbednosni aspekti prevodilaštva
 
Pročitaj opširnije
 
 
 
 
           
ŠKOLA USMENOG
PREVOĐENJA
PISMENO
PREVOĐENJE
ŠKOLA STRANIH
JEZIKA
TRENING
CENTAR
MULTI SERVIS
         
O školi Stručno prevođenje   Simultano prevođenje O nama
Tečajevi Terminologija   SDL Trados Studio Kontakt
Seminari Osiguranje kvaliteta     Dokumenti
Instruktori Upravljanje kvalitetom      
Polaznici Jezici      
Prijava/Cene/Ugovor Stono izdavaštvo (DTP)        
Galerija Klijenti        
  Tehnologija