POČETNA STRANAŠKOLA USMENOG PREVOĐENJAPISMENO PREVOĐENJEŠKOLA STRANIH JEZIKATRENING CENTAR
 
O NAMAKONTAKTDOKUMENTI
   
Dobro razmislite da li ste u stanju da budete relej: od Vas će zavisiti i kvalitet prevoda Vaših kolega.
 
 
   
 
 
Pripremni Standardni Na daljinu Individualni      
  ČESTO POSTAVLJANA PITANJA
 
 
 
JEZIČKE GRUPE
 
UPIS I POČETAK NASTAVE U TOKU CELE GODINE
 
 
  • Nastavna metoda koju su kreirali akreditovani treneri i prevodioci EU
  • Nastavni materijal koji se koristi na vežbanjima u toku tečajeva (isključivo za potrebe nastave) se sastoji od nekoliko hiljada video klipova (snimljenih od strane naše škole i linkova ka video klipovima slobodno dostupnih na internetu, razvrstanih po nivoima i vidovima konferencijskog prevođenja).
  • Instruktori akreditovani za obuku konferencijskih prevodilaca od strane Generalne direkcije za prevođenje (SCIC) Komisije EU
  • Nekoliko stotina vežbi za samostalan rad kod kuce dizajniranih od strane naših instruktora koji su prevodioci i treneri akreditovani od strane Generalne direkcije za prevođenje (SCIC) Komisije EU
 
VEŽBANJE SIMULTANOG PREVOĐENJA   VEŽBANJE KONSEKUTIVNOG PREVOĐENJA
Vežbanje se sastoji prvo u upoznavanju sa elektronskom opremom za simultano prevođenje, a zatim u ovladavanju samom tehnikom simultanog prevođenja. Polaznici vežbaju sposobnost istovremenog izvođenja tri mentalne radnje: slušanje diskursa, razumevanje, reprodukciju na jeziku prevoda. Istovremeno polaznici vežbaju sposobnost anticipacije, odnosno sposobnost da naslute tip započete strukture na jeziku izvornika i da pronađu njen ekvivalent u jeziku prevoda pre nego što ta struktura na jeziku izvornika bude do kraja izgovorena. U tu svrhu, instruktori insistiraju da se polaznici „ne lepe“ uz govornika, već da ga puste da izgovori što duži segment strukture koja je u toku, u cilju njenog što preciznijeg prepoznavanja (posebno u jezicima u kojima je ključni element strukture na njenom kraju, kao u nemačkom jeziku).
 
  Polaznici vežbaju tehniku konsekutivnog usmenog prevođenja koja se sastoji u usmenom prenošenju logičkih, zaokruženih celina iskaza iz jednog jezika u drugi, uz pomoć beleženja bitnih elemenata i strukture iskaza. Kod ove tehnike ključnu ulogu igraju memorija i sposobnost koncentracije prevodioca, kao i veština beleženja. Počinje se sa prepričavanjem, bez prevođenja i beleženja, vrlo kratkih celina od jednog do dva minuta, da bi polaznici usvojili osnovni princip da se ne prevode reči, već poruke. Zatim se prelazi na sve duže celine i beleženje elemenata i strukture diskursa. Cilj je da polaznici na kraju školovanja budu u stanju da s jednog jezika na drugi prenose usmene poruke do 15 minuta. Naglasak je na uspostavljanju nesvesnih mehanizama prepoznavanja struktura i munjevitog pronalaženja njihovih ekvivalenata u jeziku prevoda. Vežbanje je naporno i podrazumeva i izvesne prirodne predispozicije (memorija, koncentracija). Teorijski deo obuhvata osnove beleženja: organizaciju stranice, skraćenice, simbole, grafičke znake, interpunkcijske znake i sl, dok praktična vežbanja obuhvataju teme sa kojima će se polaznici najčešće susretati u praksi.
 
 
TEČAJ SIMULTANOG I KONSEKUTIVNOG PREVOĐENJA
Trajanje tečaja u zavisnosti od broja polaznika u jezičkoj grupi
1 polaznik 12 nastavnih sesija po 120 minuta
  Preporučuje se 1 nastavna sesija nedeljno (subotom ili nedeljom). Trajanje tečaja u tom slučaju je 12 nedelja, odnosno 3 meseca.
2 polaznika 24 nastavne sesije od  po 90 minuta ili 12 nastavnih sesija od po 180 minuta
  Preporučuje se 1 nastavna sesija nedeljno (subotom ili nedeljom). Trajanje tečaja u tom slučaju je 24 ili 12 nedelja, odnosno 6 ili 3 meseca.
3 polaznika 24 nastavne sesije od  po 135 minuta
  Preporučuje se 1 nastavna sesija nedeljno (subotom ili nedeljom). Trajanje tečaja u tom slučaju je 24 nedelje, odnosno 6 meseci.
4 polaznika 24 nastavne sesije od  po 180 minuta
  Preporučuje se 1 nastavna sesija nedeljno (subotom ili nedeljom). Trajanje tečaja u tom slučaju je 24 nedelje, odnosno 6 meseci.
5 polaznika 24 nastavne sesije od  po 225 minuta
  Preporučuje se 1 nastavna sesija nedeljno (subotom ili nedeljom). Trajanje tečaja u tom slučaju je 24 nedelje, odnosno 6 meseci.
 
TEČAJ SIMULTANOG ILI KONSEKUTIVNOG PREVOĐENJA
Trajanje tečaja u zavisnosti od broja polaznika u jezičkoj grupi
1 polaznik 6 nastavnih sesija po 120 minuta
  Preporučuje se 1 nastavna sesija nedeljno (subotom ili nedeljom). Trajanje tečaja u tom slučaju je 6 nedelja, odnosno 45 dana.
2 polaznika 12 nastavnih sesija od  po 90 minuta ili 6 nastavnih sesija od po 180 minuta
  Preporučuje se 1 nastavna sesija nedeljno (subotom ili nedeljom). Trajanje tečaja u tom slučaju je 12 ili 6 nedelja, odnosno 3 meseca ili 45 dana.
3 polaznika 12 nastavnih sesija od  po 135 minuta
  Preporučuje se 1 nastavna sesija nedeljno (subotom ili nedeljom). Trajanje tečaja u tom slučaju je 12 nedelja, odnosno 3 meseca.
4 polaznika 12 nastavnih sesija od  po 180 minuta
  Preporučuje se 1 nastavna sesija nedeljno (subotom ili nedeljom). Trajanje tečaja u tom slučaju je 12 nedelja, odnosno 3 meseca.
5 polaznika 12 nastavnih sesija od  po 225 minuta
  Preporučuje se 1 nastavna sesija nedeljno (subotom ili nedeljom). Trajanje tečaja u tom slučaju je 12 nedelja, odnosno 3 meseca.
 
 
Deo naseg sajta je rezervisan samo za polaznike nekog od naših tečajeva. Na taj način smo obezbedili punu komunikaciju sa polaznicima i omogućili im da preuzimaju raznovrsne sadržaje, kao što su: vežbe za samostalan rad kod kuće, glosari, tekstovi za vežbanje pismenog prevođenja, fotografije koje snimamo u toku pohađanja tečaja, itd.   Fotografije snimljene 10. marta 2012. godine u Kongresnom centru Sava za vreme vežbanja simultanog prevođenja.
 
Pridrižite se onima koji znaju!
 
 
 
TEČAJEVI
Tečaj simultanog i konsekutivnog prevođenja
Tečaj simultanog prevođenja
Tečaj konsekutivnog prevođenja
Tečaj simultanog i/ili konsekutivnog prevođenja na daljinu
Pripremni tečaj konferencijskog prevođenja
Individualni časovi usmenog prevođenja
Pročitaj opširnije
 
SEMINARI
Teorija i praksa pismenog i usmenog prevođenja
Bezbednosni aspekti prevodilaštva
Pročitaj opširnije
 
"EKIPA 4"
Dodatni popust za "Ekipa 4" upis važi jedino u slučaju kada polaznici sami oforme jezičku grupu od najmanje 4 polaznika i prijave se za pohađanje tečaja kao ekipa (grupa)
Pročitaj opširnije
 
POLAZNICI
25 godina, 25 generacija, više od 600 polaznika obučenih za simultano i konsekutivno prevođenje.
Osim onih koji su sami investirali u svoje obrazovanje i usavršavanje, na tečejeve usmenog prevođenja svoje zaposlene upisivale su i mnoge kompanije, banke, državne ustanove, ministarstva, sportske organizacije, strane ambasade, međunarodne organizacije
Pročitaj opširnije
 
AKREDITOVANI INSTRUKTORI

Od 16. do 20. septembra 2013, u Generalnoj direkciji za prevođenje (SCIC) Komisije EU u Briselu održana je obuka za buduće nastavnike na dvogodišnjim master studijama konferencijskog prevođenja, a u okviru programa saradnje TEMPUS. Nakon završene obuke dva instruktora u našoj školi usmenog prevođenja postali su akreditovani treneri konferencijskog prevođenja: Vladimir Pavlović (francuski) i Milan Milanović (engleski).

 
 
 
 
 
 
           
ŠKOLA USMENOG
PREVOĐENJA
PISMENO
PREVOĐENJE
ŠKOLA STRANIH
JEZIKA
TRENING
CENTAR
MULTI SERVIS
         
O školi Stručno prevođenje   Simultano prevođenje O nama
Tečajevi Terminologija   SDL Trados Studio Kontakt
Seminari Osiguranje kvaliteta     Dokumenti
Instruktori Upravljanje kvalitetom      
Polaznici Jezici      
Prijava/Cene/Ugovor Stono izdavaštvo (DTP)        
Galerija Klijenti        
  Tehnologija