POČETNA STRANAŠKOLA USMENOG PREVOĐENJAPISMENO PREVOĐENJEŠKOLA STRANIH JEZIKATRENING CENTAR
 
O NAMAKONTAKTDOKUMENTI
   
To što Vaši sagovornici ne govore ni jedan strani jezik ne znači da su inferiorni u odnosu na Vas, oni znaju neke druge stvari koje Vi ne znate.
 
 
   
 
 
Pripremni Standardni Na daljinu Individualni      
  ČESTO POSTAVLJANA PITANJA
 
 
Za prevodioce sa iskustvom u usmenom prevođenju
 
Individualne vežbe usmenog (simultanog i/ili konsekutivnog) prevođenja prema zahtevu korisnika usluge
 
Vi birate:
  • vrstu i smer porevođenja (simultano i/ili konsekutivno)
  • temu ili stručnu oblast
  • vreme održavanja vežbi
  • broj časova koji vam je potreban*
* Čas traje 60 minuta. Minimalno se može zakazati dva časa.
 

Ispolirajte svoje veštine u kabinetu za vežbe Multilingua

 

Savladajte novu oblast intenzivno vežbajući terminologiju i tehniku sa instruktorom

     
 
 
 
 
 
TEČAJEVI
Tečaj simultanog i konsekutivnog prevođenja
Tečaj simultanog prevođenja
Tečaj konsekutivnog prevođenja
Tečaj simultanog i/ili konsekutivnog prevođenja na daljinu
Pripremni tečaj konferencijskog prevođenja
Individualni časovi usmenog prevođenja
Pročitaj opširnije
 
 
 
           
ŠKOLA USMENOG
PREVOĐENJA
PISMENO
PREVOĐENJE
ŠKOLA STRANIH
JEZIKA
TRENING
CENTAR
MULTI SERVIS
         
O školi Stručno prevođenje   Simultano prevođenje O nama
Tečajevi Terminologija   SDL Trados Studio Kontakt
Seminari Osiguranje kvaliteta     Dokumenti
Instruktori Upravljanje kvalitetom      
Polaznici Jezici      
Prijava/Cene/Ugovor Stono izdavaštvo (DTP)        
Galerija Klijenti        
  Tehnologija